Hänsyn till grannar

För att alla som bor i fastigheten ska trivas måste alla ta hänsyn till varandra. Här några saker att tänka på:

Vi vill att du ska trivas hos oss! Trivsel innebär olika saker för olika människor. De flesta kan enas om att en viktig del för trivseln är att man inte ska behöva bli störd av omgivningen. Vi vill att våra hyresgäster tänker på detta och visar hänsyn till varandra.

Hyreslagen ser strängt på störningar. Upprepade störningar kan i slutändan leda till att man blir av med sitt hyreskontrakt.

Störningsjour

Om man störs av sina grannar mellan 22:00-06:00 finns det möjlighet att kontakta Störningsjouren. Telefonnumret till Störningsjouren är 08-568 214 00 och det är viktigt att man tydligt uppger vem man är, var man bor och vilka som stör. Kostnaden för störningen debiteras den som stör.

Tänk på att ditt golv är din grannes tak!

  • Det är inte tillåtet att röka i fastighetens allmänna utrymmen som i t.ex. trapphus, hiss eller tvättstuga. Förbudet gäller samtliga utrymmen där det kan störa övriga boende eller innebära brandfara.
  • Ställ inga sopor i trappuppgången. Sopor får endast kastas på anvisad plats.
  • Undvik att gå med hårda skor inomhus. Ljudet fortplantar sig till övriga delar av huset. Det samma gäller när man borrar eller spikar i väggar.
  • Tänk på dina grannar om du spelar något instrument, lyssnar på musik eller ser på TV. Du kanske stör? Mellan kl. 22-06 rekommenderas att man visar extra hänsyn.
  • Mata inte fåglar från balkong eller fönster. Fåglar skräpar ner, mat faller till marken och kan locka till sig råttor.
  • Skaka inte mattor och andra föremål utanför dörren eller från balkong och fönster. Grannen under kanske har sitt fönster öppet.
  • Tänk på att det kan vara störande att spola stora mängder vatten eller duscha sent på kvällen.
  • Balkonglådor och vädringsräcken ska sättas upp på balkongens insida och inte ut mot det fria, på grund av rasrisken.
  • Det är inte tillåtet att grilla på balkongen, takterrassen, uteplatsen eller direkt i anslutning till fastigheten. Det gäller även elgrill.
  • Det är förbjudet att ha lösa hundar i trapphuset och på våra innergårdar, och om olyckan händer ska ägaren städa efter hunden/katten.
logotyp

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Hässelby Hem AB
alla rättigheter reserverade