Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du hyresvärdens skriftliga medgivande. Hässelby Hem följer Hyresnämndens praxis, vilket till exempel innebär att du har rätt att hyra ut din lägenhet till någon annan om du ska studera eller arbeta på annan ort och vid provboende (samboförhållande). Om och i så fall hur länge du får hyra ut avgörs från fall till fall.

Fyll i blanketten "Ansökan om andrahandsuthyrning" och stärk med eventuella intyg såsom studie- eller arbetsgivarintyg. Tänk på att du inte får ta ut några överhyror utan enbart en mindre summa för möbler med mera. Om uthyraren tar ut en överhyra kan andrahandshyresgästen ansöka hos Hyresnämnden om återbetalning.

Det är alltid du som ansvarar för vad som händer i din lägenhet och att hyran betalas, även vid andrahandsuthyrning. Låt inte andrahandshyresgästen betala hyran direkt till hyresvärden. Om andrahandshyresgästen skulle vara sen med hyran kan detta gå ut över dig som förstahandshyresgäst, och då kan du få en betalningsanmärkning och i värsta fall mista ditt hyreskontrakt.

Det är bra om du kontrollerar din blivande hyresgästs ekonomi, tar referenser, upprättar ett skriftligt avtal mellan er där ni reglerar uppsägningstid, noterar eventuella skador i lägenheten etc. Du bör också tänka igenom frågor som hemförsäkring, el, telefon och andra abonnemang.

Glöm inte att meddela om du byter adress under uthyrningstiden. Om du vistas utomlands under andrahandsuthyrningen måste du ha någon som har fullmakt att företräda dig i frågor som rör ditt hyreskontrakt med oss, och även kan ta emot meddelanden.

När tiden för andrahandsuthyrningen upphör ska du själv ta lägenheten i besittning och skriftligen underrätta hyresvärden. Skulle denna anmälan om återtagande av lägenheten inte inkomma och andrahandsuthyrning fortsätter betraktas detta som en olovlig andrahandsuthyrning och hyresavtalet kan komma att sägas upp. Du får inte överlåta kontraktet till andrahandshyresgästen.

Ansökan avser endast en tillfällig uthyrning under bestämd tid och medger ingen förlängningsrätt.

Kom ihåg att vara ute i god tid när du vill hyra ut din lägenhet i andra hand. Vi har upp till 12 veckors handläggningstid.

Andrahandsuthyrning och Airbnb

Vår branschorganisation Fastighetsägarna har tagit fram riktlinjer för andrahandsuthyrning av hyreslägenheter. Vi vill med det förtydliga att egen uthyrning på sajter som tex Airbnb ska hanteras på samma sätt som övrig andrahandsuthyrning, det vill säga genom ansökan för hyresvärdens godkännande.

Med andrahandsuthyrning menas att hyresgästen upplåter lägenheten till någon annan för självständigt brukande. Huvudregeln i hyreslagen är att en hyresgäst ska ha hyresvärdens samtycke för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Samtycke till uthyrning kan ges om hyresgästen har beaktansvärda skäl, såsom studier på annan ort eller provboende. Uthyrning utan samtycke kan utgöra grund för uppsägning.

Den tekniska utvecklingen har medfört att hyresgäster snabbt och enkelt via olika webbsidor, som tex Airbnb, kan administrera korta andrahandsuthyrningar. ALLA andrahandsuthyrningar oavsett omfattning är tillståndspliktiga och kortare precis som längre olovlig uthyrning kan leda till att hyreskontraktet sägs upp.

Kontakta din hyresadministratör för godkännande

 

logotyp

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Hässelby Hem AB
alla rättigheter reserverade