Flytta in/Flytta ut

Flytta in

Här följer en checklista för dig som är nyinflyttad eller för dig som är på väg att flytta in.

Adressändring

Din nya adress anmäler du till Skattemyndigheten och Posten. På www.adressandring.se Länk till annan webbplats. kan du göra en flyttanmälan. Då underrättas ett flertal myndigheter, organisationer och företag genom SPAR, Statens Person- och Adressregister. Bank, försäkringsbolag etc meddelar du själv.

Ansvar för uteplats och balkong

Balkongen och uteplatsen hos lägenheter på bottenplan räknas som en del av lägenheten. Detta betyder att hyresgästen själv har ansvar för att se till att den tas om hand. Balkong och uteplatser får ej användas som lager och man får inte heller modifiera konstruktionen av uteplatsen.

Elabonnemang

Som hyresgäst tecknar du själv abonnemang med en elleverantör. Elnätet är via Ellevio så kontakta dem för att öppna ett el-abonnemang. Sedan är du fri att välja din leverantör själv.

Glöm inte att läsa av eller ordna med avläsning av elmätaren och att säga upp ditt tidigare abonnemang. Nya mätare avläses automatiskt av elleverantören.

Telefon/Data/TV

Kontakta dina operatörer av telefon, data och TV om flytt eller uppsägning av abonnemang i god tid. Då undviker du att vara utan fungerande tjänster den första tiden i nya lägenheten.

Hemförsäkring

Teckna en hemförsäkring eller meddela ditt nuvarande försäkringsbolag om din flytt.

Det är mycket viktigt att du har en hemförsäkring om något händer med din lägenhet. Om du saknar hemförsäkring kan det i värsta fall kan detta leda till att du inte får ersättning vid exempelvis vattenskada, inbrott eller brand, eller att du själv blir ersättningsskyldig.

Nycklar och låsbyte

Dina nycklar till lägenheten, tvättstugan och eventuellt förråd får du kvittera av oss, dock tidigast den dag hyresavtalet träder i kraft. Läs mer under avsnittet "Nya nycklar".


Flytta ut

Följ gärna dessa checklistor:

Glöm inte att:

 • Adressändra post (www.adressandring.se Länk till annan webbplats.)
 • Avbeställa eller omställa dags- och veckotidningar
 • Avbeställa elabonnemang (detta görs direkt till både el- och nätleverantören)
 • Avbeställa eller flytta telefonabonnemang
 • Tömma och städa vindsförråd, källarförråd och eventuella andra hyrda utrymmen
 • Transportera bort eventuella cyklar
 • Återlämna samtliga nycklar till oss

Städning

Lägenheten ska enligt hyreskontraktet vara väl städad och rengjord när kontraktstiden gått ut. Detta gäller även om lägenheten ska renoveras.

Observera att det är viktigt att rengöra kök och badrum noga. Rengör även bakom spisen. Kyl och frys ska rengöras och stängas av. Alla fönster ska putsas invändigt, utvändigt och mellan rutorna. Avlopp till badkar och dusch ska rengöras.

Även källarförråd, vindsförråd och eventuellt garage/carport eller annat hyrt utrymme ska tömmas och städas.

Borttransport av gamla saker

Du ansvarar själv för borttransport av möbler och annat som du inte längre vill ha.

OBS! Möbler eller andra stora föremål får inte lämnas i soprummet eller i grovsoprum utan ska i första hand slängas på en återvinningscentral.

Medicin och andra kemikalier

Medicin får aldrig slängas i soporna eller spolas ned. Överbliven medicin ska lämnas tillbaka till Apoteket. Inte heller andra kemikalier som färg och lösningsmedel får slängas i soporna. Tänk på miljön!

Nycklar

När lägenheten lämnas för gott ska samtliga nycklar (även av hyresgästen tillverkade eller bekostade) återlämnas till oss senast sista hyresdagen.

Besiktning vid avflyttning

När du flyttar ut gör Hässelby Hem en besiktning av lägenheten. Det innebär att vi kontrollerar lägenheten och noterar eventuell skada, som inte kan betraktas som normal förslitning. Skadan ersätts i så fall av den avflyttande hyresgästen. Besiktningstiden bestäms i överenskommelse med avflyttande hyresgäst/dödsboet.

Utrustning/utförda arbeten som hyresgäst installerat och bekostat

Tillhållarlås, extra utrustning till telefon och annan utrustning som installerats bör inte tas bort. Vid tveksamheter, kontakta Hässelby Hem. Andra installationer/arbeten som hyresgäst gjort ska avlägsnas och lägenheten återställas i ursprungligt skick såvida inte annat avtalats. Observera att detta även gäller installationer och arbeten som tagits över från tidigare hyresgäst vid byte. Handikapphjälpmedel ska återlämnas till hjälpmedelscentral.

Diskmaskin/tvättmaskin

Vid utflytt från lägenhet är det inte tillåtet att lämna kvar disk- eller tvättmaskin. Vi medlar inte heller i försäljning av dessa och får inte lämna ut några kontaktuppgifter till föregående hyresgäst med tanke på GDPR.

Övrigt
Fasta kryddhyllor och handdukshängare, fast monterade lampor, gardinfästen eller annat som är installerat av fastighetsägaren får inte tas bort. Brandvarnare får inte heller tas bort.

Flytta ut - Checklista Städning inför besiktning

Kök

 • Spis: rengör spisplattor, ugn, plåt, glas, låda under, bakom spisen, sidor på spisen, sidorna på skåpen bredvid.
 • Fläkt: ta loss filtret, rengör, filtret avfettas.
 • Kyl/Frys: avfrosta frys, rengör noggrant, låt dörrarna vara öppna när strömmen är avstängd.
 • Diskbänken och diskhon: rengörs från smuts och fett. Rengör även under diskbänken.
 • Återmontering av bänkskåp om diskmaskin tagits bort.
 • Kakel och fogar: rengörs
 • Målade kök: torka av väggarna med våt trasa
 • Skåp, handtag och lådor: avfettas och torkas av

Bad/WC

 • Toalettstol: rengör hela toalettstolen. Lock ska tas bort om möjligt och rengöras, anslutning mot golvet skall rengöras.
 • Tvättställ: rengörs från fettlager och smuts.
 • Kaklad vägg och fogar: rengörs
 • Spegel och badrumsskåp: rengörs
 • Golvbrunn: rengörs
 • Badkar: front tas bort om möjligt och golvytan under rengörs.
 • Ventil rengörs

Generellt

 • Tapetserade väggar: dammas av
 • Målade väggar: torkas av med våt trasa
 • Sockeln/foder/lister: torkas av med våt trasa
 • Golv: rengörs
 • Fönster: putsas på alla sidor
 • Ventilationsluckor/strömbrytare: torkas av och dammsugs
 • Fasta lampor töms på damm och insekter.
 • Brandvarnare: se till att brandvarnarna fungerar. Byt batteri vid behov. Dammsug.
 • Vinds- och källarförråd: töms och städas ur
 • Balkong/altan: töms och rengörs
 • Egna cyklar och barnvagnar tas bort från allmänna utrymmen
logotyp

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Hässelby Hem AB
alla rättigheter reserverade