Säga upp hyreskontrakt

När du vill säga upp ditt hyreskontrakt så gör du det skriftligt. Uppsägningen undertecknas av samtliga som står för kontraktet och skickas till oss.

Det är också bra om du anger din nya adress och uppgifter om vem som kan visa lägenheten för nya hyresgäster. Enligt lag är du skyldig att visa din lägenhet för ev ny hyresgäst.

Uppsägning skickas till:

Hässelby Hem
Persikogatan 28
165 63 Hässelby

När vi har mottagit din uppsägning få du en skriftlig uppsägningsbekräftelse. Vi tar sedan kontakt med dig för att boka tid för visning samt besiktning. Enligt lag ska den avflyttande hyresgästen visa lägenheten för intressenter. Vid lägenhetsvisningen skall ni också visa vart förråd, miljö- och tvättstuga finns.

Sista dagen för utflytt är den första vardagen i månaden. Nycklarna återlämnar du till oss senast kl 11.00 den dagen.

Uppsägningstid

De flesta bostadshyreskontrakt har tre (3) månaders uppsägningstid. Tiden räknas från månadsskiftet närmast efter det att vi mottagit uppsägningen. Till exempel, om uppsägningen kommer till oss den 20 maj så räknas uppsägningstiden från och med den 1 juni.

Vid dödsfall har dödsboet rätt att säga upp hyresavtalet med en (1) månads uppsägningstid, under förutsättning att uppsägningen sker inom en (1) månad från det att kontraktsinnehavaren avlidit. Annars gäller tre (3) månaders uppsägningstid. Bifoga ett dödsfallsintyg.


Blankett för uppsägning hittar du här

logotyp

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Hässelby Hem AB
alla rättigheter reserverade