Brandskydd

Om du upptäcker brand eller rök, ring genast larmnummer 112.

Av säkerhetsskäl och enligt lag finns brandvarnare monterad i din lägenhet redan när du flyttar in. Du har ansvaret för att regelbundet kontrollera att den fungerar. Byt batteri när det är slut och rengör brandvarnaren från damm och smuts med jämna mellanrum. Om det av någon anledning inte finns en brandvarnare i din lägenhet ber vi dig att omgående felanmäla detta.

Fastighetsägare och hyresgäst har ett gemensamt ansvar för ett Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA). Det är viktigt att både ägare och hyresgäst har kunskap om sitt brandskydd, hur vidtagna brandskyddsåtgärder samverkar och hur de bidrar till att minska riskerna. Ägare och hyresgäst bör fortlöpande vidta de åtgärder som behövs för att få bort eller minska risken för brand.

I fastighetsägarens ansvar ligger att ha fungerande brandcellsuppdelning, det vill säga att fastigheten är byggd på ett sätt som förhindrar att branden sprider sig, och även att installera brandvarnare i alla lägenheter.

I hyresgästens ansvar ligger att se till att brandvarnaren fungerar (kontrollera batteriet med jämna mellanrum) och även att ha utrymningsvägar rena från bråte, t ex i trapphus, på vindar och i källarutrymmen.

Om du ser något i ditt hus som antingen verkar brandfarligt eller som kan hindra framkomst vid eventuell brand, larma alltid din fastighetsförvaltare.

 

Du kan få mer information via Räddningsverkets hemsida: msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På Brandskyddsföreningen kan man också läsa goda råd om brandsäkerhet: brandskyddsforeningen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

logotyp

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Hässelby Hem AB
alla rättigheter reserverade