Utveckling av befintligt bestånd

Med ett stort bestånd som Hässelby Hems, sker det dagligen utveckling av våra befintliga fastigheter.

Långsiktig förvaltning

Vi energioptimerar, effektiviserar systemen i fastigheterna och underlättar för våra hyresgäster både med bättre tvättmöjligheter och matåtervinning. Fiber i alla lägenheter underlättar inkludering. Fönsterbyten ligger i ett rullande schema för att vid ett bra tillfälle sätta in nya mer isolerande och moderna fönster som både stänger ute ljud och minskar behovet av energi inne. Värmesensorer i alla fastigheter har gett behagligare inomhusmiljö för våra hyresgäster och har gett oss på förvaltningen större insikt var vi behöver åtgärda.

Att vårda våra fastigheter på ett långsiktigt hållbart sätt går i linje med våra grundprinciper och är också vårt ansvar ekonomiskt. Våra hus ska vara lika bra att leva och verka i om femtio år som i dag. Hässelby Hem är certifierade enligt miljö-standarden ISO 14001.
Läs gärna mer om Hässelby Hems hållbarhetsarbete här.

logotyp

Dataskyddspolicy

Copyright 2023 Hässelby Hem AB
alla rättigheter reserverade

Till toppen