Projekt höjer ljuskvaliteten

Hässelby Hem och Boverket har inlett ett samarbete kring en rad trivsel- och trygghetsskapande åtgärder.

Placeholder-bild

Marianne Lind stannar till under den stora hängpilen på gården innanför Carl Bondes väg 6–18. Hon tittar upp i lövverket som bildar ett tak över lekplatsen och beskriver hur det skulle kunna se ut om det lystes upp underifrån.


Under flera dagar har hon systematiskt tagit sig genom gångvägar, gårdar och grönområden i Hässelby Hems område i Smedshagen för att studera belysningen och hur den kan förbättras. Som landskapsarkitekt med ljusdesign som specialitet har hon förmågan att se hur ett område kan förändras med hjälp av ny belysning.


– Ljussättning kan vara som att måla med akvarellfärger. Det blir stor skillnad med relativt små medel och man ser resultaten direkt, säger hon.


Hässelby Hem och Boverket har inlett ett samarbete här i Smedshagen kring en rad trivsel- och trygghetsskapande åtgärder. De nya grindarna in mot gårdarna är det första exemplet som både bidrar till en intimare känsla och förhindrar olovlig mopedkörning. I den nya satsningen kommer även planteringar, lekparker och målerier att ses över.


När det gäller belysning ska armaturerna i Smedshagsområdets 168 lyktstolpar ska bytas ut. Förutom att de nya parklyktorna kommer att ge ett vackrare sken och större ljusspridning är de moderna LED-lamporna betydligt mer energieffektiva än de gamla. Belysningen vid portarna kan också förnyas, menar Marianne:


– Den nya armaturen som vi har tittat på lyser upp entrén och marken runtomkring utan att blända. Det är ett exempel på ett enkelt "ingrepp" som gör stor skillnad.


Andra idéer är att förbättra belysningen i portalerna samt att lysa upp dunkla skogspartier. Flera boende i området som Marianne har pratat med tycker till exempel att det är mörkt vid scoutstugan på Carl Bondes väg 90.

Marianne Lind tillsammans med Christina Ahlfors, förskollärare på Vita villan intill Smedshagsskolan. Christina är en av alla som tycker om området och välkomnar bättre belysning.

Smedshagsskolans elever skapar lysande konst!

En del i Mariannes arbete går ut på att involvera barn och ungdomar. Därför anordnades konstworkshop på Smedshagsskolan där eleverna fick skapa blommor som sedan ska ljusprojiceras i området nära skolan. Blomtemat knyter an till Smedshagens historia som handelsträdgård.

– Det är jättebra att få tips av barn och ungdomar som känner sitt område. De vet var de tycker om att träffa kompisar och vilka platser som de tycker är för mörka, säger Marianne och tillägger:
– Det är viktigt att ha ett riktigt bra underlag. Därefter kan man fatta beslut om vad som ska prioriteras och vad som ger mest till alla i området.

Provbelysning på plats i mörker

För att verkligen se var man ska sätta belysning och vilken typ av lampor som ska användas, görs provbelysning på plats i mörker. Se nedan vilken förändring som kan uppnås:

Före och efter.

Källa: Mitt kvarter nr 4, 2019
Foto: Marianne Lind, Mats Janson

logotyp

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Hässelby Hem AB
alla rättigheter reserverade