Bättre uppkoppling en del i Hässelby Hems hållbarhetsarbete

Nu finns det snabbt och stabilt bredband i alla Hässelby Hems lägenheter. Fiberinstallationen är ett stort projekt som gått i mål, och förutom att alla boendes möjlighet till internet blivit bättre har satsningen på fiber också varit en del av Hässelby Hems arbete med FN:s globala mål.

Placeholder-bild

De globala målen har världens länder tagit fram tillsammans för att minska fattigdom, främja fred och lösa klimatkrisen. För att nå dit har man satt upp 17 delmål inom olika områden som till exempel hälsa, arbetsvillkor, energi, vattentillgång och utbildning.

Arbetet med fiber faller inom ramen för det nionde målet – målet om hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Så mycket i samhället vilar på att man har bra internet i dag, och det är en av anledningarna till att Hässelby Hem investerat i fibernät till alla sina hyresgäster.

FN:s globala mål

De globala målen är en agenda för hållbar utveckling som världens länder tagit fram tillsammans. Målet är att uppnå fyra saker fram till 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Hässelby Hem har, som del i koncernen Soya Group, initiativ inom alla de globala målen.

logotyp

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Hässelby Hem AB
alla rättigheter reserverade