Fortsatt bra resultat för Läxhjälpen i Smedshagen

Läxhjälpen på Smedshagsskolan har hjälpt många niondeklassare utan gymnasiebehörighet att klara av skolan. Det senaste läsårets resultat är inget undantag.

Placeholder-bild

Hässelby Hem har finansierat Läxhjälpen på Smedshagsskolan i över tio år. Foto: Acne Studios

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som riktar in sig på de elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet. I drygt tio år har Hässelby Hem sponsrat Läxhjälpen på Smedshagsskolan i Hässelby. En grupp niondeklassare får möjlighet att göra sina läxor utan störningsmoment genom dedikerad läxhjälp två eftermiddagar i veckan och resultaten talar sitt tydliga språk.

Under läsåret 20/21 blev hela 81 procent av eleverna som deltog i Läxhjälpen behöriga till gymnasiet, och det var elever som saknade behörighet när de började. På skolan i övrigt var det 79 procent av eleverna som fick behörighet, vilket också är en bra siffra jämfört med snittet i Stockholm på 74 procent.

– Vi är stolta över vårt samarbete och väldigt glada över de fina resultaten. Under 2022 kommer vi att öka vår finansiering av Läxhjälpen, berättar Peter Leskinen, förvaltningschef på Hässelby Hem.

Alla läxhjälpare är universitets- och högskolestudenter och de blir också viktiga förebilder för eleverna, något som Smedshagsskolan uppskattar med projektet. Skolan ser också ett stort värde i att kunna erbjuda en lugn plats att plugga på, framför allt för de elever som på grund av sina hemförhållanden annars inte har möjlighet till det.

– För vissa elever innebär Läxhjälpen skillnaden mellan att få ett betyg och att bli underkänd. Vi är jättenöjda med resultatet, säger Suha Mariosh, rektor på Smedshagsskolan.

logotyp

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Hässelby Hem AB
alla rättigheter reserverade

Till toppen