Få kurage att knacka på

Våld i hemmet sker ofta bakom stängda dörrar, men ljudet av våldet kan sippra ut i ett trapphus. Genom att ansluta sig till initiativet Huskurage vill Hässelby Hem att fler ska få kunskap om hur du som granne kan förhindra våld och rädda liv.

Placeholder-bild

Våld i nära relationer sker dagligen och de som drabbas är främst kvinnor. Rädda Barnen beräknar dessutom att 200 000 barn lever i hem med våld i Sverige. Det motsvarar var tionde barn. Det innebär att det går minst två elever i varje klass som tvingas uppleva våld i sitt hem och riskerar i högre utsträckning att själva utsättas för våldet.

Den dystra statistiken fick kriminologen Nina Rung och Peter Svensson, som också arbetar med våldsprevention, att skapa Huskurage. Idén kom en kväll inför ett möte i deras egen bostadsrättsföreningen, lika enkel som självklar: varje bostadsrätts- och hyresgästförening borde ha en policy för hur du ska agera vid oro för våld i nära relationer.

”Vi har fokuserat på att det ska vara omsorg det handlar om”, förklarade Peter Svensson i TV4 Nyhetsmorgon, när Huskurage lanserades 2014 och Nina Rung underströk att en enkel handling som att våga ringa på hos en granne faktiskt kan avbryta en våldsam situation. Det är också ett sätt att ge polisen viktiga vittnesmål kring misshandel i hemmet, där mörkertalet fortfarande är stort.

Tanken med att anta Huskurage som policy är att det ska bli lättare att agera när något händer, det är ett verktyg som den enskilde personen kan använda sig av för att våga knacka på hos grannen eller att kontakta polisen vid oro. För utan en policy kan det lätt hända att man tvekar i stunden, för tänk om du hörde fel? Ja, men tänk om du har rätt? Om utgångspunkten är att visa omsorg, kan det faktiskt inte vara fel att agera.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Huskurage formulerar det så här: ”Genom att visa omsorg när du hör eller ser något som gör dig orolig, så kan du rädda liv och förhindra våld. Du kan också få en trevlig pratstund med dina grannar om det visar sig att det var något helt annat än det du föreställde dig när du gick till grannens dörr.”

Vid oro för våld, gör så här:

  1. Knacka på hos grannen.
  2. Vid behov – hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
  3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn; kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan.

Kom ihåg: det kan vara livsavgörande att knacka på!

Vill du inte stå kvar själv, hämta hjälp och ring polisen. Att knacka på kan räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!


logotyp

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Hässelby Hem AB
alla rättigheter reserverade