Adress Persikogatan 16 - 18

Gör din felanmälan här på webben:


  

  

Förvaltning Persikogatan 16 - 18

Persikogatan 28
165 63 Hässelby

info@hasselbyhem.se

Akuta fel under icke kontorstid

Dygnet Fastighetsjour: Tel: 08-18 70 00

Med akuta fel menas risk för skada för folk eller egendom eller då sanitär olägenhet kan uppstå.
Övriga utryckningar debiteras hyresgästen.

Hisservice

Stockholms Hiss & Elteknik Tel: 08-779 53 53

Skadedjursärenden

Anticimex Tel: 08-517 634 00

Felanmälan, vardagar

För felanmälan, kontakta HSB Stockholm

Kl. 08.00-16.30
Tel: 010 – 442 11 00

E-post: felanmalan.stockholm@hsb.se


logotyp

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Hässelby Hem AB
alla rättigheter reserverade