Följ med på en trygghetsvandring i Hässelby

Ett par gånger om året delar Hässelby Hem i trygghetsvandringar där fastighetsägare, staden och andra berörda går runt i området för att hitta otrygga miljöer.

Placeholder-bild

En stor grupp människor samlas utanför tunnelbanan på Hässelby Gårds torg en tisdagskväll i oktober. Det är fastighetsägare, boende, representanter från stadsdelsförvaltningen, förvaltare och så organisationen Hässelby-Vällingby fastighetsägare som samlar många av alla fastighetsbolag i området och även håller i kvällens aktivitet – en trygghetsvandring.

– Är alla med? Då tycker jag att vi börjar! säger Karin Göransson, verksamhetschef på organisationen Hässelby-Vällingby fastighetsägare.

En trygghetsvandring går ut på att promenera runt i ett område för att hitta otrygga miljöer som kan åtgärdas, och det kan vara allt från trasig utebelysning, nergångna parkbänkar till alltför tätt buskage som rapporteras. Efter vandringen skickas sedan ett protokoll ut till alla ansvariga aktörer, som kommunen och fastighetsägare, med vad som behöver göras för att öka tryggheten i området. I Hässelby sker de här vandringarna ett par gånger om året och Hässelby Hem har varit med under många år.

– Trygghetsvandringarna är jättebra för oss förvaltare för då vet vi precis vad som behöver göras i våra kvarter, säger Rusen Ari, förvaltare på Hässelby Hem som är med på kvällens vandring.

Vi går upp på Viveka Trolles gränd. Solen har inte gått ner helt än så utebelysningen har inte tänts, men man diskuterar om det kanske går att klippa ner buskar och träd för att öka sikten och ljusinsläppet på gården.

– Det här är mina hus så jag lyssnar noga nu, säger Tefera Gashaw som också är förvaltare på Hässelby Hem och med på vandringen.

Hur snabbt fixar ni saker som kommer upp under trygghetsvandringarna?

– Det beror på. Vissa saker är lätta att åtgärda och då gör vi det direkt medan andra kräver mer planering, säger Tefera Gashaw.

Det vanligaste som dyker upp under en trygghetsvandring är sådant som trasiga lampor, fasader i dåligt skick, klotter eller att buskage är för vildvuxna eller skymmer belysningen. Karin Göransson berättar varför det är viktigt att vårda utemiljöerna och hålla det snyggt och rent.

– Det har ett stort symbolvärde. Är det fint och prydligt här ser alla att det finns någon som tar hand om området – och då blir det också tryggare. Ta klotter till exempel. Att ta bort klotter så fort det dyker upp låter kanske ytligt men det har en stor effekt på trygghetskänslan i längden eftersom det visar att någon bryr sig, säger hon.

Källa: Mitt kvarter nr 3, 2022
Foto: Camilla Lindqvist

logotyp

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Hässelby Hem AB
alla rättigheter reserverade