Friherregatan kopplas bort från fjärrvärmesystemet

Under 2012 borrade Hässelby Hem för bergvärme på Friherregatan. Sedan dess har lägenheterna på gatan fått värme och varmvatten från bergvärme-, frånluftsvärme och fjärrvärmesystem. Nu kopplas fjärrvärmen bort helt.

Placeholder-bild

Varför gör ni bytet till bergvärme?

– Vi borrade för bergvärme här redan 2012 så det har varit relativt enkelt att bygga ut den. Att gå över helt till bergvärme blir en ekonomisk vinst samtidigt som det är en del av vårt övergripande miljöarbete, säger Mats Ottran som är projektledare på Hässelby Hem.

– De fasta avgifterna i fjärrvärmesystemet gör att vi inte kan dra nytta av våra energisparåtgärder på bästa sätt. I och med bergvärmen kommer vi till exempel att kunna utnyttja våra värmepumpar mer effektivt. I slutändan betyder det att vi inte behöver köpa in lika mycket energi.

Kommer hyresgästerna att märka av bytet?

– Nej, det ska de inte göra. Eftersom vi borrade för bergvärmen för tio år sedan kommer vi bara att installera tre extra bergvärmepumpar nu, så vi behöver inte gräva eller borra upp gatan.

När är bytet klart?

– Till sommaren kommer vi att koppla bort fjärrvärmen helt och gå över till enbart uppvärmning via värmepumpar på Friherregatan, säger Mats Ottran.

Källa: Mats Ottran

logotyp

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Hässelby Hem AB
alla rättigheter reserverade