Sopnedkasten i Smedshagen avstängda

Våra fastigheter i Smedshagen är kopplade till en sopsugsanläggning. På grund av ett tekniskt fel är sopnedkasten avstängda tills vidare. Läs mer:

Fastigheterna i Smedshagen är kopplade till en sopsugsanläggning som suger bort sopor som slängs i sopnedkastet till en central uppsamling. Med anledning av ett större tekniskt fel i anläggningen så har sopnedkasten stängts tills vidare.

Tillfälliga kärl för hushållssopor finns utplacerade i:

  • Portalen vid Smedshagsvägen 14
  • Portalen vid Smedshagsvägen 20
  • Portalen vid Mäster Karls väg 3
  • Portalen vid Mäster Karls väg 9
  • Portalen vid Mäster Karls väg 23
  • Portalen vid Mäster Karls väg 37
  • Portalen mellan Carl Bondes Väg 10 och 12
  • Portalen mellan Carl Bondes väg 30 och 32
  • Portalen mellan Carl Bondes väg 54 och 56
  • Portalen mellan Carl Bondes väg 76 och 78

Felsökning pågår och det kan tyvärr dröja några veckor innan felet är lokaliserat och åtgärdat. Status uppdateras här på hemsidan.

Vi ber om ursäkt för besväret.

Garbage chutes closed

The properties in Smedshagen are connected to a garbage collection system that sucks up garbage that is thrown into the garbage chute to a central collection point. Due to a major technical fault in the facility, the garbage chute has been closed until further notice.

Temporary receptacles for household waste are located at:

- The portal by Smedshagsvägen 14
- The portal by Smedshagsvägen 20
- The portal by Mäster Karls väg 3
- The portal by Mäster Karls väg 9
- The Portal by Mäster Karls väg 23
- The portal by Mäster Karls väg 37
- The portal between Carl Bondes väg 10 and 12
- The portal between Carl Bondes väg 30 and 32
- The portal between Carl Bondes väg 54 and 56
- The portal between Carl Bondes väg 76 and 78

Troubleshooting is ongoing and unfortunately it may take a few weeks before the error is located and fixed. Status will be updated here on the website www.hasselbyhem.se Länk till annan webbplats.

We apologize for the inconvenience.

Källa: Hässelby Hem

logotyp

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Hässelby Hem AB
alla rättigheter reserverade