Rumsfilen, Hässelby

På egen mark i Hässelby vill Hässelby Hem uppföra 170 lägenheter i tre byggnader.

Antal: ca 170 lägenheter
Upplåtelseform:
Hyresrätter
Byggherre: Wallfast AB & Hässelby Hem
Arkitekt: Kontur Arkitektkontor
Skede:
Granskning

Planförslaget möjliggör tre nya byggnader med en omdanad gård
som följd. Två av byggnaderna placeras längs med Fyrspannsgatan medan den tredje placeras med gaveln mot Spiralbacken. Varje byggnad trappas i tre steg vilket får som följd att varje byggnad upplevs som tre sammanbyggda hus. Höjden varierar mellan 6 och 7 våningar. Parkering anordnas i delvis underjordiskt garage under byggnaderna.

Planområde:

Situationsplan:

Visionsbilder:

logotyp

Dataskyddspolicy

Copyright 2023 Hässelby Hem AB
alla rättigheter reserverade

Till toppen