Energiprojekt

Hässelby Hem är självförsörjande på fossilfri förnyelsebar el.
Tillsammans med vårt moderbolag Wallfast äger vi en vindkraftpark i Åsele som producerar el till över 8 000 hyresgäster och vi installerar kontinuerligt solpaneler på våra fastigheters tak.
Våra gedigna energiprojekt ger oss både oss och miljön vinster.

logotyp

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Hässelby Hem AB
alla rättigheter reserverade